Randi…

din private sociale rådgiver og bisidder med hjerte                               
Trænger du til en pause?
Det kan jeg medvirke til at give dig!

Når uheldet er ude og det kommunale system tager over, overvældes mange af paragraffer, ugennemsigtighed, stivhed og en følelse af upersonlighed og manglende forståelse.
Desværre, er tendensen, for det antal af mennesker der pludselig ser sig selv i klemme, i det kommunale system kraftigt stigende.
Følelsen af, at være blevet et nummer i systemet, er for nogle en meget svær pille at sluge. Desværre ser det ikke ud til, at det vil blive nemmere. Jeg hører mange bruge ord som:


Besværligt
Deprimerende
Forvirrende
Frustrerende
Magtesløs
Nedværdigende
Opslidende
Respektløs
Upersonligt
Uretfærdigt
Uværdigt

Min helt klare vision, er at hjælpe... - var det dråben?
Det er utroligt vigtigt, at du letter byrden fra dine skuldrer og søger hjælp, når du føler din sagsbehandling bliver for overvældende.
Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:

Arbejdsskade
Enkeltydelse, at søge til betaling af regninger såsom: Husleje eller tandlægerening
Fokus på din sag...
Rette op og hjælpe med dine samtaler med din sagsbehandler eller med kommunen generelt Forkert sagsbehandling
Hjælp til at klage over din afgørelse, f.eks. stop af sygedagpenge eller kontanthjælp.
Hjælp til at finde de rette punkter i afgørelser og klage præcist over disse

Hjælpemidler, ansøge om eller klage/anke afgørelser
Jobafklaringsforløb, mange er i
utallige forløb, der kun fører til fastholdelse på kontanthjælp eller stop af sygedagpenge.
§34 Særlig støtte (hjælp til husleje)
Rehabiliteringsmøde, b
egrænse dit forløb, få dig rigtigt beskrevet og ruste dig til mødet med rehabiliteringsteamet
Ressourceforløb, hjælp til afklaring og behov i forløbet
Sygedagpenge, hjælpe med din sag
Sygdom
Ulovlige afgørelser

Jeg tilbyder overordnede samtaler, for at give dig en samlet bedre forståelse af din sag.
Hvad er det din sag gør ved dig?
Hvad er det din sag betyder for din hverdag?
Hvor meget jeg kan aflaste dig, så du får mere ro!
Hvor meget mere vi kan opnå, når vi står sammen!
(Jeg er ikke uddannet terapeut, se under punktet hvem er jeg)